Menu

Tarieven

OSTEOPATHIE CONSULT OSTEOPATHIE CONSULT
<4 JAAR
OSTEOPATHIE CONSULT
<4 JAAR
€ 90,00 Regulier consult € 90,00 Eerste consult € 80,00 Vervolg consult
Consult: 45 minuten Consult: 45 minuten Consult: 45 minuten
Afspraak maken Afspraak maken Afspraak maken

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen OSTEONOAH en zijn patiënten. De kosten van behandeling van jongeren tot 18 jaar wordt in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers.

Behandelkosten

OSTEONOAH berekent de tarieven voor behandeling aan de hand van de daarvoor door de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) vastgestelde richtlijnen.

Afspraken

Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen dien je die uiterlijk 48 uur voor aanvang van de behandeling, tijdens werkdagen, af te zeggen. Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn, behoudt OSTEONOAH zich het recht voor om het tarief van de voorgenomen behandeling bij jou als patiënt in rekening te brengen.

Betalingen

Betaling via pin of contant. Een consult wordt door bijna alle zorgverzekeraars (deels) vergoed. Het is raadzaam om hierover vooraf te informeren bij jouw ziektekostenverzekeraar. Noah André is ingeschreven in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Verwijzing via huisarts of specialist is niet nodig.

WhatsApp chat